Stresshåndtering i Praksis

Kursus om stress og stresshåndtering med trivselsredskaber.

30. & 31. Marts, kl. 9:00 til 16:00

Ved Pia Frahm, cand.psych og erhvervspsykolog

Stress er et stort emne, der fylder meget i den daglige gang. Om det er på studiet eller jobbet er stress noget der kan ramme alle. Dette kursus for psykologistuderende vil give indblik i stress, stresshåndtering og nogle særlige færdigheder indenfor stressbehandling. Der vil blive givet et indblik i ”Trivselsredskaberne”, konkrete redskaber, som bruges både forebyggende og til håndtering af stress-belastning. Under kurset vil der være rig mulighed for at øve anvendelsen af disse redskaber, særligt på anden dagen vil deltageren blive placeret i psykologrollen.

Kurset vil veksle mellem oplæg, fælles refleksion og dialog, krydret med en masse praksis øvelser, hvor ”Trivselsredskaberne” bliver bragt i spil både med sig selv og de andre deltagere.

Der forventes ingen forudsætninger fra deltagerne før deltagelse på kurset, man skal blot være psykologistuderende. Kurset er tænkt som en indføring i området, samt som introduktion til behandlingsmuligheder i psykologisk praksis.

Herunder ses et udpluk af de emner, kurset vil berøre:

  • Hvad der sker både fysiologisk og psykologisk, når vi oplever en stressbelastning
  • Hvilke typiske faktorer kan være medvirkende til at give stress, og som vi derfor bør være opmærksomme på
  • Hvornår taler vi om stress og hvornår taler vi om almindelig travlhed
  • Introduktion til ”Trivselsredskaberne” – et kendskab til konkrete redskaber der kan anvendes i den psykologiske praksis.
  • Håndtering og forebyggelse af stress

Formålet er at deltageren får noget viden, som de både kan bruge i forhold til sig selv nu og her, men samtidig også kan anvendes i deres fremtidige arbejde som psykologer.

 

Kursusholder, Pia Frahm, er uddannet cand.psych på Psykologi ved Aarhus Universitet i 2001, autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn i 2003 og har siden 2012 drevet privat virksomhed Frahm Erhvervspsykologi. Pia har tidligere afholdt et kursus om stress i samarbejde med Kursusgruppen, hvorfor vi er glade for at kunne arrangere endnu et kursus med hende.

Prisen for at deltage er 550 kr.

Billetter kan købes nu på Billetfix!