Metakognitiv Terapi

v. Carsten Juul

10/10 – 11/10 2020

Det er ikke vigtigt hvad du tænker, men hvordan du tænker.

Grundlæggeren af metakognitiv terapi Adrian Wells har undersøgt hvordan mange mennesker har en tendens til, at overtænke deres problemer, selvværd, job, mv. Når man synes det bliver for meget, forsøger mange at stoppe deres negative tænkning og ubehagelige følelser med strategier, som forværre symptomer, fremfor at overvinde dem. 

I følge den metakognitive overbevisning er løsningen på psykisk problemer derimod mindre tænkning. Dette opnås ved at ændre på det metakognitive overbevisninger vi har om ukontrollerbarhed og nytteværdi af bekymring og grublerier. Det er altså ikke selve indholdet af tænkningen der er problemet, men de overbevisninger vi har om vores egne tanker. Altså vores tanker og (ubevidste) overbevisninger om vores tanker: Deraf META-kognitiv terapi.  Forskningen viser at metakognitiv terapi varigt kan kurere f.eks. angst, PTSD, OCD og depression for 80% af klienter på kun 6-8 sessioner.

Kurset vil være en vekselvirkning mellem undervisning, demonstration og  praktiske øvelser over begge dage. Der bliver mulighed for at få et  smagsprøve på sagsformulering, sokratisk dialog og  forandringsstrategier. 

Om Kursusholder

Kursusholder Carsten Juul er uddannet Cand. Psych. fra hhv. Open University i Milton Keynes og Københavns Universitet. Han har samlet 3 års specialiseret uddannelse i metakognitiv terapi fra MCT Institute i Manchester og Oxford, og har opnået Level 2 (Advanced level). Carsten har haft mere end 4.000 klienter igennem både individuel terapi og gruppeforløb siden 2013. Derudover er han flerårigt bestyrelsesmedlem af Angstforeningen og er forfatter til bogen “Stress dig sund”

 

Prisen for at deltage er 550kr.

Billetter kan købes nu på Billetfix!

Praktisk information

  • OBS! KURSET ER KUN FOR PSYKOLOGISTUDERENDE* MED GYLDIGT INDSKRIVNINGSBEVIS FRA ENTEN KU, AU, SDU ELLER AAU.*
  • Kurset foregår både lørdag den 10. oktober og søndag den 11. oktober 2020. Begge dage fra kl. 9.30-16.30 I Dansk Psykolog forenings lokaler på Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
  • For at opfylde kriterierne til kursusbeviset skal kursisten have deltaget i hele kurset over begge dage.
  • Medlemmer af Dansk Psykolog forening får 10 % rabat på billetten, som refunderes efter kursets afholdelse.
  • Kursusgruppen forbeholder sig retten til at ændre lokationen og tidspunktet for kurset op til en uge inden afvikling af kurset og til at nægte adgang til kursusområdet for en deltager, der ikke opfylder deltagelseskravene.
  • Refundering af billetter sker kun ved aflysning af kurset.