K U R S U S

G R U P P E N

BYGGER BRO MELLEM TEORI OG PRAKSIS

 

 

PRAKSISNÆRE KURSER FOR

PSYKOLOGI STUDERENDE 

OG  TVÆRFAGLIGE FOREDRAG