Formål

Kursusgruppens formål er at tilbyde psykologistuderende kurser til studievenlige priser. Desuden arrangerer Kursusgruppen gratis tværfaglige foredrag, hvor alle interesserede er velkommen.

Vores udbud af kurser er af høj faglig kvalitet og skal give et indblik i de mere praktiske dimensioner af psykologien. Eksempler på kurser kan være emner som dynamisk korttidsterapi, proceskonsultation, den motiverende samtale, kognitiv terapi eller sexologi.

Målet med vores foredrag er at præsentere psykologiens alsidighed, som inkluderer psykologers faglige perspektiv såvel som klienternes personlige beretninger. Et specifikt mål er at vise, hvordan psykologfaget kan bruges i mange forskellige erhverv.

Kursusgruppen er tænkt som en brobygger i den umiddelbare konflikt, der eksisterer mellem psykologiuddannelsens rødder i den meget akademisk prægede universitetsundervisning og arbejdslivets praktiske karakter. Kursusgruppen tilstræber derfor at tilbyde de studerende nogle af de faglige kompetencer, som man ikke umiddelbart får adgang til gennem psykologiuddannelsen, men som er meget relevante for de studerendes fremtid på arbejdsmarkedet.

Du kan finde os på Facebook og LinkedIn