På Kanten af Døden

Samtaler med døende og deres pårørende i den specialiserede palliation

1. & 2. december, kl. 09.00-16.00

Ved Claus Plenge Johansen, cand.psych. og specialist i psykoterapi og klinisk psykologi

Vi har aldrig haft så godt et helbred og levet så længe, som vi gør i dag. Flere mennesker lever også længere med livstruende sygdomme. Det har skabt større efterspørgsel efter øget kvalitet af den ”sidste tid”, og behov for en lindrende eller palliativ indsats. I takt med at man er blevet bedre til at lindre smerter, har det ændret mulighederne for, hvad der kan lade sig gøre i den sidste tid, og for nogen også skabt øget håb om livstidsforlængelse.

Den specialiserede palliation beskæftiger sig med mennesker med livstruende og uhelbredelige sygdomme, der har komplicerede forløb, og som befinder sig i tidlig, sen eller terminal palliativ fase. Psykologens rolle er at medvirke til at integrere de psykiske og åndelige aspekter i den palliative indsats. Dels gennem samtaler med patienterne og deres netværk, dels gennem det tværfaglige helhedssyn og dels gennem supervision, træning og undervisning af det sundhedsprofessionelle personale.

Kurset vil være medinddragende og i samskabende workshopform, med vægten lagt på dialogisk undervisning, refleksion, cases fra virkeligheden, rollespil, supervision, reflekterende teams, krydret med små faglige indspark, auditivt og visuelt. Et udpluk af emner, der berøres er:

  • Cicely Saunders begreb ”total smerte”.
  • Smertens psykologi.
  • Kort om Stroebe & Schuts tosporsmodellen.
  • Døden/tiden som uundgåeligt arbejdsvilkår
  • Hvad taler man med de døende om?
  • Hvad frygter vi, når døden kommer tæt på?
  • Børn som pårørende - de første til at leve med konsekvenserne af de voksnes valg og de sidste, som bliver informeret.

Kursusholder, Claus Plenge Johansen, er uddannet cand.psych. på Psykologi ved Københavns Universitet 2003, autoriseret af Dansk Psykolognævn 2007, godkendt specialist i psykoterapi og klinisk psykologi 2015 og ekstern lektor på psykologi ved Københavns Universitet siden 2015. Claus er efteruddannet og trænet i den socialkonstruktionistiske filosofi, den systemisk-narrative og den eksistentialistiske psykoterapi, hvilket også vil sætte sit præg på workshoppens indhold og form.

Prisen for deltagelse på kurset er 550 kr. Du kan købe din billet her