Legeterapi

d. 9. og 10. november kl. 9:00 til 16:00

v. autoriseret psykolog Hannah Lehmann

Legen er barnets foretrukne og vigtigste virksomhed. I dette kursus præsenteres konkrete metoder til at bruge legen i opbygningen af en arbejdsalliance og det konkrete terapeutiske arbejde med børns forskellige problemstillinger (omsorgssvigt, akutte traumer, ensomhed, lavt selvværd mv.).

Arbejdet med at danne en god relation til barnet er primært forankret i en mentaliserende tilgang, og der vil være tid til at arbejde med denne tænkning under kurset. I forhold til traume-behandling vil der blive arbejdet med safe-place som et centralt begreb – en sikker forankring for barnet i hverdagen og i terapien.

Legeterapien er en anden metode, som vil blive præsenteret i form af en case (et længerevarende legeterapeutisk forløb), og der vil være mulighed for selv at arbejde med Erica-materialets symbolsprog. Erica materialet består af figurer: dukker, skibe, huse, inventar, toge, soldater, træer, husdyr og vilde dyr, som bruges i sandkassen til opstillinger og leg. I legen kan barnet tage følelser og konflikter op, som forekommer farlige for barnet i dets daglige liv. Barnet bearbejder i legeterapien bevidste og ubevidste konflikter ved, at psykologen hjælper med at overvinde modstand og blive stadig bedre til at mestre sine konflikter.

Kurset tilbyder et indblik i det praktiske terapeutiske arbejde med børn og deres udvikling. Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. 

Om kursusholderen: 
Kurset afholdes af autoriseret psykolog Hannah Lehmann. Hannah er til dagligt privatpraktiserende psykolog i psykologgruppen-Næstved og har mangeårig erfaring med terapi med børn og unge.

Prisen for at deltage er 550 kr.
Billetter kan købes nu på Billetfix!

Praktisk Information:

  • OBS!! Kurset er kun for psykologistuderende med gyldig indskrivningsbevis fra enten KU, AU, SDU eller AAU.
  • Medlemmer af Dansk Psykolog Forening får 10% rabat på billetten, som refunderes efter kursets afholdelse ved oplysning af medlemsnummer.
  • Kurset foregår lørdag d. 28. og søndag d. 29. september, kl. 9:00 - 16:00 begge dage i Dansk Psykolog Forenings Lokaler på Stockholmsgade 27, København Ø.
  • For at opfylde kriterierne til kursusbeviset skal kursisten have deltaget i hele kurset over begge dage.