Eksistentiel Terapi i Praksis

Den 22. og 23. februar 2020 kl. 9.30-16.30

Ved Jonas Bøyesen Jarlkov, cand.psych

To dages praksisnært kursus i eksistentiel terapi med fokus på, hvordan denne filosofiske og fænomenologiske tilgang kan anvendes i klinisk psykologisk praksis.

Om eksistentiel terapi

Den eksistentielle tilgang til terapi er unik i sin filosofiske holdning til mentalt helbred. Noget af det mest appellerende ved tilgangen er, at menneskers vanskeligheder i livet adresseres direkte, uden at blive patologiseret, diagnosticeret eller klassificeret.

Eksistentiel terapi har ikke én ophavsmand, som for eksempel Freud for Psykoanalysen, men er i stedet baseret på flere eksistentielle tænkere. Definitionen af eksistentiel terapi rummer derfor forskellige nuancer, afhængig af hvilke af disse tænkere, man læner sig mest op ad.

Fælles for den eksistentielle tilgang er forsøget på at udforske, hvad det vil sige at eksistere/være til i verden. I eksistentiel terapi er klientens egen oplevelse af det at være til derfor i centrum. Det forudsætter, at klienten mødes så åbent og fordomsfrit som muligt, der hvor han/hun er.

I det eksistentielle perspektiv antages det desuden, at der er nogle fælles eksistentielle grundvilkår forbundet med at være menneske - eksempelvis at vi har en fornemmelse af frihed med begrænsninger og at vi stræber efter mening.

Sigtet i eksistentiel terapi er at belyse, hvordan det enkelte menneske, inden for de givne begrænsende faktorer, selv kan være med til at vælge og definere sin egen måde at være i livet på - og dermed blive bedre rustet til at møde, forstå, acceptere og håndtere de mange udfordringer, valg og paradokser, tilværelsen uundgåeligt byder på.

Kurset bygger bro fra teori til praksis

Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Som deltager får du mulighed for at komme helt tæt på tilgangen via case-relaterede eksempler og aktiv deltagelse i øvelser og diskussioner. I løbet af kurset vil vi bl.a. se nærmere på, hvordan eksistentielle perspektiver fra filosoffer som Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Buber, Martin Heidegger og Jean-Paul Sartre kan anvendes i klinisk praksis. Vi vil desuden komme ind på erfaringer fra nogle af nutidens største eksistentielle psykologer og psykoterapeuter; Irvin D. Yalom, Ernesto Spinelli og Emmy Van Deurzen.

Udbytte

Som kursist får du en større viden om, hvad eksistentiel terapi er og hvordan du, som kommende psykolog, kan arbejde med tilgangen i praksis. Du vil eksempelvis lære om, hvordan du ud fra et eksistentielt perspektiv kan forstå og arbejde med temaer og problematikker som:

 • Krise / Sorg
 • Angst / Bekymring
 • Lidelse / Modgang
 • Tvivl / Usikkerhed
 • Ensomhed / Forbundethed
 • Mening / Meningsløshed
 • Valg / Ansvar
 • Frihed / Begrænsninger

Forudsætning for deltagelse

Kurset giver en kort indføring i det filosofiske grundlag for eksistentiel terapi. Du behøver derfor ikke på forhånd have et særligt kendskab til tilgangen for at deltage.

Forberedelse

Der kræves ingen forberedelse for at deltage i kurset. Hvis du er interesseret, er du velkommen til at læse en eller flere af Jonas’ klummer på hans hjemmeside. “Kunsten at hjælpe” er en god start og kan læses her: https://www.psykolog-samtale.dk/blog/kunsten-at-hjaelpe

Om kursusholderen

Jonas Bøyesen Jarlkov er uddannet cand.psych. (fra KU og SDU) og har en baggrund som professionel trommeslager, underviser og iværksætter. Jonas har praksis i København K og arbejder til daglig som privatpraktiserende psykolog, supervisor, skribent og kursusholder. Han er desuden tilknyttet “Det Eksistentielle Hus”, hvor han i samarbejde med bl.a. Trine Garff og Rasmus Villum Olsen tilbyder kurser, undervisning og supervision til psykologer, psykologistuderende og andre faggrupper.

Læs evt. mere om Jonas på hans hjemmeside: https://www.psykolog-samtale.dk

Prisen for at deltage er 550 kr.
Update:
Kurset er pt udsolgt

Praktisk Information

 • OBS!! Kurset er kun for psykologistuderende med gyldig indskrivningsbevis fra enten KU, AU, SDU eller AAU.
 • Medlemmer af Dansk Psykolog Forening får 10% rabat på billetten, som refunderes efter kursets afholdelse ved oplysning af medlemsnummer.
 • Kurset foregår både lørdag d. 22. og søndag d. 23 februar kl. 9.30 - 16.30 i Dansk Psykolog Forenings Lokaler på Stockholmsgade 27, København Ø.
 • For at opfylde kriterierne til kursusbeviset skal kursisten have deltaget i hele kurset over begge dage.
 • Billetter refunderes ikke, medmindre kurset aflyses.