Krisestyring og Psykologisk Debriefing

27. & 28. april 2019, kl. 10-17

Ved cand.psych Morten Holler, krise- og erhverspsykolog

Krisestyring er på sin vis, som begrebet siger, styring af en krise, men reelt og i praksis handler det om at kunne skabe kontakt, kunne være i, være sammen med og kunne håndtere dét, som de kriseramte og pårørende er eller kommer i. Vi kommer fx ind på analyse- og risikovurdering, mål og opgaver i krisestyring, krisekommunikation og øvelser i forskellige dilemmaer i krisestyring.

Psykologisk debriefing ved akutte hændelser handler om samtaler med mennesker, der har været udsat for voldsomme hændelser, og målet er at ventilere, normalisere, psykoedukere og forebygge skade- og senfølgevirkninger af hændelsen. Virkningen af debriefing er meget omdiskuteret og lader sig ikke bare lige evidenssikre, men debriefing virker i bred forstand, og det skal vi se nærmere på. Vi kommer ind på forståelse af begrebet, hvordan man gør, og hvad der styrer en "god" debriefing.
Formålet med dagene er, at deltagerne får viden og indsigt i forståelsen af, hvad krisestyring og debriefing er, hvordan det konkret praktiseres, og hvorfor vi gør, som vi gør.

Forløbet over de to dage vil indeholde teori, modeller, cases og træning samt ikke mindst dialog og undersøgelse af, hvad forudsætninger for god krisestyring og debriefing er. Herunder fx personligt beredskab, professionel identitet og evnen til at "være med det uden at komme ind i det". 

Deltagerne vil forud for weekenden få udsendt konkrete og mentalforberende spørgsmål, så man er klar fra kursets begyndelse.

Når kurset afsluttes skulle deltagerne gerne have opnået mere viden, øgede færdigheder og en begyndende erfaring med krisestyring og debriefing.

Kursusmateriale udsendes efterfølgende, da noget af materialet udarbejdes i løbet af dagene.

 

Om Morten Holler

Morten Holler er cand.psych fra Aarhus Universitet, direktør i Dansk Erhverspsykologi A/S og arbejder som krise- og erhvervspsykolog i såvel private som offentlige organisationer i alle samfundets lag. Se evt. www.danskkrisekorps.dk

 

Praktisk information

  • OBS!! Kurset er kun for psykologistuderende med gyldigt indskrivningsbevis fra enten KU, AU, SDU eller AAU.
  • Medlemmer af Dansk Psykolog Forening får 50kr rabat på billetten, som refunderes efter kursets afholdelse ved oplysning af medlemsnummer.
  • Kurset foregår lørdag d. 27. og søndag d. 28. april kl. 10-17 - begge dage i Dansk Psykolog Forenings lokaler på Stockholmsgade 27 København Ø.
  • Kursisterne vil modtage et kursusbevis efter deltagelse i kurset, men KUN hvis kursisten har deltaget i kurset begge dage i det angivne tidsrum.