Hypnoterapi

16. marts 10.00-17.00 & 17. marts 9.00-16.00

ved Grethe Bruun cand.psych, specialist og supervisor i psykoterapi og i børnepsykologi

Kreative metoder i terapi med brug af fælles tredje og hypnose

I terapi er den verbale samtale udgangspunktet i kontakten med klienten, og arbejdsrelationen mellem klient og terapeut er det primære fokus for terapeutens bestræbelser. Vi vil på de to kursusdage bevæge os rundt i det terapeutiske landskab og se på det fælles tredje og trancetilstanden som en mulighed for at udvide terapiarbejdet.

Vi eksperimenterer på kurset med brug af det fælles tredje og hypnose for at fremme en kreativ og legende tilgang til terapi. Bliv inspireret til dit terapiarbejde med de ekspressive metoder, der bliver vist på kurset og som ikke kræver, at du arbejder ud fra en bestemt teoriretning
eller har et særligt forudgående kendskab. De kan kombineres med det, du allerede kan i forvejen. Fælles tredje kan være metaforer og historier, billeder og visualiseringer. Desuden brug af trancetilstanden som et arbejdsrum i terapi, kombineret med dine foretrukne arbejdsmetoder.
Endelig kan vi invitere kroppens fortælling mere ind i terapien dels via opmærksomhed på sansning og dels via materialet Footprintings, som er ni par fodaftryk i forskellige farver lavet i blød vinyl. Der eksperimenteres med positioner og forskellig placering af fodaftryk og dermed af muligheder. Grethe viser metoder og muligheder for fremme en på én gang seriøs og legende tilgang til terapi. Metoderne trænes også i mindre grupper, så I kan få mere personlig læring via hands-on. Vi drøfter også, hvordan I bedst kan anvende metoderne i jeres praksis.

Litteratur: Inden kurset sendes relevante artikler ud til deltagerne. Yderligere inspiration kan hentes i de to bøger: 

  • Grethe Bruun: ”Storytelling i terapi og i supervision” 2009 DPF nu e-bog, genoptrykt papirudgave får hos GB
  • Grethe Bruun og Per Nilsson: “Hypnose i terapi og i supervision” 2012 DPF

Grethe Bruun, cand.psych. fra KUA 1981. Specialist og supervisor i Psykoterapi og i Børnepsykologi. Grethe har haft praksis i Næstved siden 1988. I de første 8-10 år med terapi af børn, unge og voksne. Siden har Grethe primært beskæftiget sig med supervision, storytelling og coaching, kurser og uddannelse af professionelle behandlere indenfor terapi, supervision og kommunikation med det fokus at udvikle og videreudvikle arbejdsmetoder.