Acceptance and Commitment Therapy

D. 30/11 kl. 9.30-16.30 og 1/12 kl. 9.00-16.00

ved Max Bøhling, PhD, specialist i psykoterapi, aut. psykolog og ACT trainer

Praksisnært kursus i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), der over 2 dage vil introducere dig til det praktiske arbejde med ACT. Du vil gennem praktiske øvelser få erfaring, der hjælper dig i gang med at arbejde med ACT i praksis; at hjælpe dig selv og andre mod et mere meningsfyldt liv, hvor psykologiske belastninger har mindre indflydelse. I kurset gives en oplevelsesorienteret introduktion til teori med praktiske interventionsøvelser, og demonstrationer og feedback vil hjælpe dig med at eksperimentere med redskaberne.

Udbytte

  • Introduktion til ACT-modellen
  • At forstå egne processer i forhold til ACT
  • At identificere psykologiske barrierer
  • Afdække samtalepartnerens mål og motiverende faktorer
  • Praktisk erfaring med ACT-interventioner

ACT
ACT er en evidensbaseret 3. bølge kognitiv terapiform. Interventionsmetoden er ”almenmenneskelig”, hvor udgangspunktet for samtalerne er klientens forandringsønsker set i lyset af dennes uvirksomme forsøg på at kontrollere det naturlige samspil mellem følelser, tanker, kropslige fornemmelser og situation. Udover den kliniske relevans er metoden egnet i motiverende og afklarende samtaler.

Forberedelse
Der er ingen forudsætninger for at deltage i kurset, og det er derfor heller ikke nødvendigt at have kendskab til metoden eller forberede sig for at deltage. Det væsentligste er din motivation for at afprøve metoden, og at du er åben for at arbejde med fiktive og eller egne eksempler.

Undervisning
Kurset veksler mellem korte oplæg, demonstrationer og færdighedstræning. Deltagerne inviteres til at komme tæt på metoden ved at bruge egne personlige eller case-relaterede erfaringer.

Om kursusholderen
Max Bøhling er PhD, specialist i psykoterapi, aut. psykolog og international peer reviewed ACT trainer. Max samarbejder bl.a. med den australske psykolog og forfatter Russ Harris med supervision og træning af psykologer i ACT. Herudover tilbyder han workshops, supervisionshold og terapi, og ejer og driver klinikken EGOLAB Psykologcenter ApS.

Prisen for at deltage er 550 kr.
Update: Kurset er pt udsolgt!

Praktisk Information

  • OBS!! Kurset er kun for psykologistuderende med gyldig indskrivningsbevis fra enten KU, AU, SDU eller AAU.
  • Medlemmer af Dansk Psykolog Forening får 10% rabat på billetten, som refunderes efter kursets afholdelse ved oplysning af medlemsnummer.
  • Kurset foregår både lørdag d. 30. november kl. 9.30 - 16.30 og søndag d. 1. december, kl. 9.00 - 16.00 i Dansk Psykolog Forenings Lokaler på Stockholmsgade 27, København Ø.
  • For at opfylde kriterierne til kursusbeviset skal kursisten have deltaget i hele kurset over begge dage.
  • Billetter refunderes ikke, medmindre kurset aflyses.