Praktisk
Kurserne foregår som oftest over en weekend fra ca. 09.00-16.00/10.00-17.00 begge dage og afholdes i Dansk Psykologforenings lokaler eller på Center for Sundhed og Samfund (CSS) - begge belliggende i København. 

Til kurset medbringer man selv frokost, som spises i selskab med de andre kursusdeltagere og kursusholder midt på dagen. Deltagerantal kan variere men et typisk kursus vil blive gennemført med 20 deltagere.

Deltagelse på kurset
Vi gør opmærksomme på, at kurser udelukkende henvender sig til psykologistuderende fra enten KU, SDU, AU eller AAU, der enten er indskrevet ved hele bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen (og derved kan opnå titlen som psykolog). Kurserne retter sig således ikke mod tilvalgs- og/eller sidefagsstuderende eller færdiguddannede psykologer. 

Pris
Vores mål er at holde priserne på vores kurser så lave som muligt. Dette gør vi løbende gennem forhandling med kursusholder og ved at søge støtte fra forskellige organisationer og fonde. Weekendekurser til færdiguddannede psykologer koster ofte mere end 3000 kr. i deltagelsesgebyr. Kursusgruppen tilbyder psykologistuderende tilsvarende kurser til omkring 550 kr. Hertil må der påregnes et mindre betalingsgebyr. Billetter refunderes ikke (medmindre kurset aflyses).
Vi er en nonprofitforenng hvor deltagerbetalingen udelukkende finansierer kurserne. Medlemmer af Dansk Psykolog forening får 10% rabtat og udbetales til kurset over mobilepaye. 

Rammen for kurserne
Kursernes indhold er overvejende praktisk orienteret, men med et teoretisk udgangspunkt. De vil som udgangspunkt afholdes af en person med titlen cand. Psych., men undtagelser kan forekomme. Der vil typisk være gruppeøvelser i de præsenterede metoder. Efter hvert kursus modtager deltagerne et kursusbevis. 
Hvem er kurserne for? Kurserne er for ALLE psykologistuderende i Danmark ikke kun forbehold dem fra Københavns Universitet.

Vær opmærksom på at de udbudte kurser ikke kan bruges som grundlag for autorisation, da det først kan påbegyndes efter end uddannelse (Cand. Psych.). Vores kurser giver dog alligvel adgang til vigtige erfaringer og reflektioner omkring det at være praktiserende psykolog. Da der udstedes kursusbevis og kurserne afholdes af professionelle fagfolk, kan kurserne skrives på dit CV.

Kursusgruppen forbeholder sig retten til at ændre lokationen eller tidspunktet af kurset op til en uge inden afvikling af kurset.