Dansk Psykologforenings Studentersektion

Kursusgruppen er en selvstændig forening, der er tilknyttet som arbejdsgruppe under Dansk Psykologforenings Studentersektion (DPS). Det betyder at vi har et løbende samarbejde med DPS og modtager økonomisk støtte fra dem. Ligeledes bliver vores kurser afholdt i Dansk Psykolog Forenings lokaler. 

 

Rabat for DPS medlemmer

Vores samarbejde danner grundlag for, at vi kan tilbyde DP medlemmer 10% rabat på vores kurser. Ved fremvisning af dokumentation for medlemskab ved kursets begyndelse, er det muligt at få rabatten refunderet over mobilepay. Kan dokumentation ikke fremvises, frafalder rabatten, men det er stadig muligt at deltage i kurset. Dokumentationen vil normalt være sidste nummer af Psykolognyt, hvor ens navn fremgår.