Kursusgruppen arrangerer også omtrent 2 foredrag hvert semester, ofte med et tværfagligt perspektiv fra henholdsvis psykologens side og en eller flere andre eksperters side. Foredragene er åbne for alle, der har lyst til at deltage.

Praktisk 
Foredragene er gratis for at kunne være tilgængelige for flest mulige, der skulle have interesse for det valgte emne. Det vil typisk afholdes på en hverdags eftermiddag/aften på Center for Sundhed og Samfund (CSS) i København. 

Rammen for foredragene 
Foredragene efterstræber en interaktion mellem hhv. foredragsholder/deltager og deltager/deltager for derved i fællleskab at fremme refleksion om det psykologiske felt.