Hvem er vi?

Vi er en gruppe psykologistuderende fra Københavns Universitet, der udgør Kursusgruppen i København, som er en frivilligt drevet studenterforening. Vi arrangerer to forskellige typer events: kurser & foredrag. Kurserne er tiltænkt de psykologistuderende, mens foredragene er åbne for alle.

Formål 

Kursusgruppen er tænkt som brobygggende i den umiddelbare konflikt, der eksisterer mellem psykologiuddannelsens rødder i den meget akademisk prægede universitetsundervisning og arbejdslivets praktiske karakter. Kursusgruppen tilstræber derfor at tilbyde de studerende nogle af de faglige kompetencer, som man ikke umiddelbart får adgang til gennem psykologiuddannelsen, men som er meget relevante for de studerendes fremtid på arbejdsmarkedet.